© iBiuraserwisowane.pl, grupa Biuranet 2020

ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa. KRS 0000245692 NIP 525-23-50-883. Wysokość kapitału zakładowego 50.000 pln.

info@biuranet.pl

Biura serwisowane to idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz biura na kilka tygodni, a nie miesięcy lub nawet gdy potrzebujesz elastycznej przestrzeni do pracy (hot-desking), co jest obecnie oferowane jako standard w niektórych centrach biznesowych.

 

Biura serwisowane zapewniają dostępne natychmiast, w pełni wyposażone rozwiązania biurowe pod klucz, często z usługami telefonicznymi/recepcji oraz usługami sekretarskimi w pakiecie.

 

Biuro serwisowane może zajmować każdy, od dużych i znanych przedsiębiorstw do małych start-upów, które potrzebują przestrzeni w dowolnym miejscu, od 1 do 100 lub więcej pracowników, choć oczywiście tylko największe centra mogą pomieścić taką liczbę osób.

Czym jest biuro serwisowane?

Regulamin i Polityka prywatności

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu iBiuraserwisowane.pl, którego właścicielem jest Profedom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39a

2. W serwisie iBiuraserwisowane.pl publikowane są oferty wynajmu nieruchomości komercyjnych (powierzchnie biurowe) przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej klientami. Serwis przewiduje inne formy reklamowania się przez klientów (banery, artykuły sponsorowane) oraz inne dostępne w aktualnej ofercie.

3. Reklamy i ogłoszenia publikowane w serwisie iBiuraserwisowane.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem firm, produktów, usług i nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. iBiuraserwisowane.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

5. Serwis iBiuraserwisowane.pl nie pośredniczy w transakcjach zawieranych przez klientów ani nie reprezentuje właścicieli nieruchomości

6. Treść zamieszczanych w serwisie iBiuraserwisowane.pl ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

7. W przypadku naruszenia regulaminu iBiuraserwisowane.pl zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich, odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu iBiuraserwisowane.pl. Serwis iBiuraserwisowane.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logo, nazwy, treści, zdjęć będących własnością klienta przez osoby trzecie.

8. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiada klient, który jest także zobligowany do aktualizacji danych raz usuwania ofert, w przypadku kiedy stracą ważność.

9. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada klient. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich wykorzystujących powierzone klientowi: login oraz hasło.

10. Klient publikujący ofertę w serwisie iBiuraserwisowane.pl wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy.

11. iBiuraserwisowane.pl nie odpowiada za przerwy w normalnym działaniu serwisu spodowane awarią serwera.

12. iBiuraserwisowane.pl zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu iBiuraserwisowane.pl spowodowanych pracani nad uaktualnieniem serwisu, zmian oprogramowania.

13. iBiuraserwisowane.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w iBiuraserwisowane.pl ogłoszenia/wizytówki oraz wymiany zapytań i informacji.

14. iBiuraserwisowane.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów, a także zdolność do realizacji transakcji.

15. iBiuraserwisowane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu iBiuraserwisowane.pl

 

Postanowienia końcowe

 

Regulamin dostępny jest w Serwisie iBiuraserwisowane.pl. Na żądanie Klienci Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

 

O zmianie Regulaminu iBiuraserwisowane.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu iBiuraserwisowane.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017.

 

Polityka Ochrony Prywatności

 

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników iBiuraserwisowane.pl, iBiuraserwisowane.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych iBiuraserwisowane.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

 

Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez iBiuraserwisowane.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). iBiuraserwisowane.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profedom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A (02-672 Warszawa). iBiuraserwisowane.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności iBiuraserwisowane.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

iBiuraserwisowane.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika iBiuraserwisowane.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

 

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym iBiuraserwisowane.pl

 

Odsyłacze do innych stron internetowych

iBiuraserwisowane.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w iBiuraserwisowane.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w iBiuraserwisowane.pl odsyłacz.

 

Informacje wysyłane do Użytkownika

iBiuraserwisowane.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w iBiuraserwisowane.pl. iBiuraserwisowane.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Zastrzeżenia prawne:

 

iBiuraserwisowane.pl (Grupa Biuranet.pl),

 

Profedom Sp. zo.o., ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa

KRS 0000245692 NIP 525-23-50-883

wysokość kapitału zakładowego 50.000 pln

 

 

> Formularz kontaktowy

> Email : info@biuranet.pl